Talpalari.ro proiect ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre Biserica Talpalari. Pentru o vizualizare corecta și atrăgătoare a informaților este necesar ca mecanismul Java Script să fie activat.
Parohia "Nașterea Maicii Domnului" - Talpalari

Iași, România

SFINȚIREA CAPELEI UNIVERSITĂȚII DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IAȘI

Prima școală de „muzică și declamațiune” din România – astăzi Universitatea de Arte „George Enescu” – a fost înființată la Iași de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în anul 1860, an în care „domnitorul Unirii” decretase și fondarea marii Universități ieșene care-i poartă numele. În timpul existenței sale, de aproape un secol și jumătate, școala muzical-dramatică ieșeană s-a transformat, mai întâi în Conservator (1864), apoi în Academie (1931 și 1990), iar din 1997 își desfășoară activitatea cu titlul Universitatea de Arte.
Contribuția venerabilei școli la ctitorirea artelor românești a fost adesea subliniată de specialiști, care recunosc și demonstrează importanța acesteia și a personalităților care au reprezentat-o. Mai puțin cunoscute sunt greutățile cu care s-a confruntat instituția de-a lungul existenței sale, dintre care amintim aici doar una, pe cât de gravă, pe atât de ăndelungată, și anume lipsa unui local propriu până în anul 2002. Din acest motiv, fostul Conservator ieșean a fost nevoit să-și țină cursurile în localuri adesea improprii procesului de învățământ, care înghițeau mari sume de bani, percepute drept chirie .
Anuarele fostului Conservator ieșean oferă informații impresionante asupra etapelor grele din viața acestui institut de învățământ artistic, între care se evidențiază cele din preajma și de după al Doilea război mondial.
După nenumărate privațiuni și lipsuri, în anul 2002, la insistențele rectorului de atunci, prof. univ. dr. Dimitrie Gavrilean, și nu numai ale acestuia, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, a decis înzestrarea venerabilei instituții de învățământ artistic din Iași cu un local propriu, situat în strada Horea nr. 7-9, în apropierea Bisericii Talpalari. Aici funcționaseră diverse tipuri de școli din învățământul preuniversitar, iar după reforma învățîmântului din 1948, Facultatea de electronică și calculatoare a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iași (corpul D).
În timpul lucrărilor de consolidare și modernizare a vechii clădiri s-a descoperit că într-o încăpere de la etajul al doilea funcționase un paraclis ortodox, dar autoritățile comuniste au decis acoperirea cu var și tencuială a picturii religioase și transformarea încăperii în birou al secretarului de partid.
Altarul paraclisului fusese izolat printr-un perete de tablă și dat uitării. Acest paraclis școlar cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe fusese sfințit în anul 1937 și a funcționat doar până în anul reformei învățământului (1948), când religia a fost izgonită din școală, iar clădirea a fost atribuită Institutului Politehnic din Iași. Vechea capelă avea o pisanie așezată în interior, deasupra ușii de la intrare. Aceasta, după 65 de ani, a fost înlocuită cu cea a noii capele, sfințită în anul 2003 de I.P.S. Mitropolit Daniel Ciobotea. O copie a vechii pisanii a fost așezată pe un trepied în colțul sud-estic al capelei actuale și oferită admirației vizitatorilor: „Acest sfânt paraclis cu hramul Asfântul Gheorghe, zidit în anul 1937 sub glorioasa Domnia M.S. regele Carol al II-lea, sub păstorirea I.P.S. Nicodem, Mitropolit al Moldovei și Sucevei, Ministru al Educației fiind D.D. C. Angelescu, a fost împodobit de D. Profesor pictor Petru Tutoveanu cu cheltuiala Domnilor Gh. S. Alexandrina Gavrilescu, directoarea acestui Liceu industrial”.
Descoperirea paraclisului, relatată ulterior, nu a rămas fără ecou în inimile profesorilor și studenților universității, așa încât rectorul D. Gavrilean, secondat de corpul didactic din cele trei facultăți, de directorul general Dumitru Spătaru și directorul economic Vera Moga, de decanii Viorel Munteanu, Cornel Solovăstru și Dumitru N. Zaharia, de preotul conf. Florin Bucescu ș.a., au hotărât refacerea și restaurarea fostului paraclis și transformarea acestuia într-o capelă de înaltă ținută artistică și didactică. Decizia aceasta are semnificația unui act de restituire a prezentului față de trecut și de corectare a unor erori ale perioadei totalitarismului care au lovit în conștiința religioasă și libertatea de gândire a românilor.
Pentru ca lucrările de restaurare să poată demara, era necesară întocmirea unei documentații de specialitate și a unei expertize, mai ales în ceea ce privește starea vechii picturi. Constatând starea de degradare avansată a acesteia, comisia de specialitate a aprobat înlăturarea acesteia și repictarea spațiului fostului paraclis cu forțe proprii. Profesorul D. Gavrilean a decis să încredințeze pictarea capelei studenților din anii terminali (IV și V) care, lucrând la pictarea capelei, au realizat și lucrarea de licență.
De asemenea, o comisie trimisă de Arhiepiscopia Iașilor, la insistențele părintelui consilier cultural Nicolae Dascălu, s-a deplasat la fața locului și, analizând situația, a dat soluțiile optime pentru reînființarea capelei. Proiectul iconografic al noii capele a fost întocmit de experimentatul profesor universitar și pictor bisericesc Dimitrie Gavrilean, personalitate marcantă a plasticii românești, care s-a afirmat și în domeniul religios, lucrând la pictarea unor biserici și capele din Iași și din împrejurimi: Biserica Sf. Nicolae din Copou, Biserica satului Erbiceni, Capela Bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel de pe strada Moara de Vânt din Iași ș.a.
Volumul Învățătură și credință, editat de Universitatea de Arte (2005), a publicat acest plan iconografic sub semnătura maestrului D. Gavrilean; din motive lesne de înțeles, acest material va fi reluat și în prezentul volum al revistei „Byzantion Romanicon” – consultarea studiului menționat este de un real folos atât studenților de la arte plastice cât și numeroșilor vizitatori ai Capelei.
În vara anului 2003, după ce lucrările de restaurare s-au încheiat, iar pictarea capelei se afla într-o stare avansată, s-a pus problema dotării acesteia cu catapeteasmă, veșminte, vase liturgice și cărți de cult, așa cum prevede rânduiala ortodoxă. De asemenea, s-a pus și problema obținerii aprobării de sfințire din partea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei.
În această situație, Universitatea a beneficiat de ajutorul preoților Constantin Andrei și Vilie Doroșincă, protopopi de Iași și, din nou, al părintelui consilier mitropolitan Nicolae Dascălu, paroh al Bisericii Nașterea Maicii Domnului-Talpalari, director general al Institutului cultural-misionar Trinitas, care, între clerici, s-a dovedit a fi principalul susținător moral al înființării capelei, fiind secondat de preotul conf. Florin Bucescu.
I.P.S. Mitropolit Daniel a aprobat sfințirea capelei din incinta Universității de Arte, programându-o pe data de 11 octombrie 2003, cu trei zile înainte de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. De asemenea, aaprobat, la propunerea Domnului prof. D. Gavrilean, ca patronul capelei să fie Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale cărui sfinte moaște se află în orașul Salonic (Grecia) și este pomenit la 26 octombrie în fiecare an.
Respectând termenele hotărâte, sfințirea a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2003, când I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei a sosit la Universitate, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, fiind întâmpinat de rectorul Universității, Dimitrie Gavrilean, profesori, studenți și alți credincioși. Din sobor au făcut parte P.Cuv. Arhim. Varlaam Merticariu, vicar administrativ și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, Pr. Consilier Nicolae Dascălu, pr. Conf. Florin Bucescu, P.C. Protopopi Constantin Andrei și Vilie Doroșincă, Pr. Vasile Vaida, parohul Bisericii Sf. Nicolae din Copou, P. C. Preoți Nicolae Sava și Emilian Sava, Pr. Dumitru Ciobanu, Pr. Emilian Gavrilean.
La slujba de sfințire au asistat studenți și credincioși, corpul profesoral, în frunte cu decanii celor trei facultăți: prof. dr. Viorel Munteanu, prof. dr. Corneliu Solovăstru, prof. dr. Dumitru N. Zaharia, poetul Dumitru Spătaru, director administrativ al Universității, economistele Vera Moga și Cornelia Potur, informatician Emilian Popa ș.a. de asemenea, au asistat academicienii Valeriu Cotea și Gheorghe marinescu, delegați ai Ministerului Educației și Cercetării (dl. Constantin Dumitru), ai Consiliului județean și ai Primăriei mun. Iași.
La sfârșitul slujbei de târnosire, I.P.S. Mitropolit Daniel a rostit un cuvânt de învățătură și de înaltă apreciere față de ctitorii capelei, în special față de dl. prof. Dimitrie Gavrilean, care au contribuit la reînvierea tradiției de credință într-o instituție de învățământ artistic, felicitându-i și urându-le noi realizări. „Cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, cu prilejul aducerii moaștelor Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, de la Tesalonic din grecia, ca semn de prețuire pentru doi mari români: Părintele Dumitru Stăniloae și Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, mare cărturar și om de înaltă cultură, care ne îndeamnă pe noi toți, toate instituțiile de cultură, să fim totdeauna dintr-odată buni români și deschiși spre valorile universale izvorâte din credință, vă dorim ani mulți și binecuvântați! Felicităm, de asemenea, pe cei care au contribuit la pictura acestei capele. Cred că este un exercițiu de școală foarte bine reușit, de aceea se vede și emoția și evlavia celor ce au pictat. Tuturor celor ce ați venit în această dimineață aici ca să ne rugăm împreună pentru ca Duhul Sfânt să sfințească această Capelă, vă dorim bucuria Duhului Sfânt și mult ajutor de la Dumnezeu în activitățile Dumneavoastr㔠.
La sfârșitul ceremoniei, înainte de agapa creștinească, organizată cu acest prilej, I.P.S. Mitropolit a acordat Diplome de vrednicie și medalii celor mai zeloși ctitori, susținători și binefăcători ai actualei capele: pictor prof. dr. Dimitrie Gavrilean, rectorul universității, poet Dumitru Spătaru, prof. Constantin V. Dumitru, delegat al Ministerului Educației și Cercetării, Veruța Moga, Cornelia Potur, preot Florin Bucescu, sponsorii: Gavrilean Maria, Chiriac Olga, Alexandru Elena ș.a.
Aniversarea în anul 2005 a 145 de ani de existență a Universității de Arte ieșene și comemorarea a 50 de ani de la moartea lui George Enescu, patronul Universității, au contribuit la adăugarea unui al doilea hram al Capelei, și anume cel al Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. La propunerea compozitorului Viorel Munteanu, actualul rector al instituției, I.P.S. Mitropolit Daniel a aprobat ca, pe lângă hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Universitatea să primească și hramul fostului paraclis al școlii de construcții , adică Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, din 2005 capela Universității de Arte „George Enescu” se bucură de oblăduirea a doi sfinți, deosebit de îndrăgiți în România, Sf. M.M. Dimitrie și Sf. M.M. Gheorghe. Acești sfinți patroni se vor ruga ca tinerii ucenici ai Universității de astăzi să se străduiască a realiza capodopere de înaltă ținută morală creștinească.
Noua pisanie imortalizează, în cuvinte cu iz de letopiseț, datele esențiale ale Capelei Universității de Arte, sfințită în 11 octombrie 2003: „Cu ajutorul Preasfintei Treimi, s-a refăcut între anii 2002-2003 această capelă cu hramul Sf. M. Mc. Dimitrie din vremea arhipăstoririi Înalt Prea Sfințitului Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, rector fiind prof. univ. pictor Dimitrie Gavrilean. Intrată în proprietatea Universității de Arte „G. Enescu” la data de 12 noiembrie 2002, împreună cu întreaga clădire și supusă lucrărilor de consolidare și restaurare, prin grija și osteneala rectorului prof. univ. Dimitrie Gavrilean, cu ajutorul dat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. S-a reușit refacerea fostei capele a Liceului de construcții, sfințită în 1937 și desființată în timpul regimului comunist. Acest spațiu sacru a fost pictat din nou în tehnica tempera grasă de către absolvenții 2002 și 2003, modulul de pictură ortodoxă, sub îndrumarea prof. univ. Dimitrie Gavrilean și împodobită cu toate cele necesare cultului divin. S-au binecuvântat aceste osteneli din anii 2002-2003 prin slujba de sfințire a Capelei, săvârșită de Înalt Prea Sfințitul Dr. Daniel, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în prezența autorităților naționale și locale, în ziua de 11 octombrie 2003. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale”.
Pisania este așezată în locul celei vechi, deasupra ușii de intrare, în interior, și este scrisă pe un papirus desfășurat de doi îngeri, dispuși unul în stânga și altul în dreapta suprafeței. Numele ctitorilor sunt consemnate în două chenare așezate în interior, pe lateralele ușii de intrare, unul lângă icoana Prea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, iar altul lângă portretul I.P.S. Mitropolit Daniel Ciobotea, după cum urmează:

Lista din dreapta ușii de intrare

Ecaterina Andronescu
Alexandru Athanasiu
Radu Damian
Fam. Preot Nicolae Dascălu
aria și Dumitru Gavrilean
Valeriu Cotea
Dumitru Spătaru
Veruța Moga
Dumitru Nicolae Zaharia
Cornel și Liliana Solovăstru
Viorel Munteanu
Constantin Orhei
Mihai Lăcătușu
Vasile Macovei
Cătălin Lazăr
Gheorghe Marinescu
Ovidiu Ioanovici
Constantin Gherghel
Constantin Vâlcu
Ana Maria Zup
Preot Florin și prezb. Maria Bucescu
Olga și Constantin Chiriac
Teodor Sava
Liliana Gherman
Elena și Alexandru Virgil
Costel Pahome
Mariana și Constantin Aelenei
Elena Zosin
Necunoscut
Marian Gasper
Anca Georgeta și Constantin Caraiman
Gabriela Hliboceanu
Dana Bâjbâiac
Daniela Rotaru
Gina și Emil Răducanu
Ioana și Traian Irimie
Mirela Dârstaru

Lista din stânga ușii de intrare

Cornelia Potur
George Apostol
Ștefan Haman
Mihai Gafițeanu
Dumitru Ciobanu
Felicia Balan
Mihaela și Cosmin Ilie
Mihaela Potur
Adi Florin Murărașu
Ovidiu Panait
Viorel Fecioru
Cristi Doroftei
Doina Ciobanu
Magda Sava
Alina Năstase
Silvia Bucos
Cornelia și Adrian Diaconu
Maria Butuc
Irina Ostafie
Magda și Dorin Obreja
Dan Acostioaiei
Soldan Jănița
Viorica și Gheorghe Onofrei
Maria și Dumitru Crețu
Stela Gimiga
Emilian Popa
Adriana Bujor
Tania Scafaru
Bogdan Gavrilean
Iulian Mâță
Leontin Păun
Bogdan Tănăsescu
Sorin Vasile
Zânica și Cristinel Prisacaru
Ioan Băduleț
Maria Toronciuc
Dionisie Vitcu
Radu Duda
Nicolae Badea
Sergiu Tudose
Dan Buciu
Stela Drăgulin
Roman Vlad

Capela Universității de Arte George Enescu este un locaș sfânt care are o vocație multiplă într-o instituție de învățământ superior: consolidarea prin rugăciune a legăturilor dintre spiritualitatea ortodoxă și artele mileniului III, acordarea de asistență religioasă personalului ortodox al instituției, deschiderea către un dialog ecumenic sincer cu creștinii de alte confesiuni și rolul de laborator pentru seminarii cu studenții de la specializările muzică religioasă și muzicologie care funcționează în cadrul Universității.