Talpalari.ro proiect ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre Biserica Talpalari. Pentru o vizualizare corecta și atrăgătoare a informaților este necesar ca mecanismul Java Script să fie activat.
Parohia "Nașterea Maicii Domnului" - Talpalari

Iași, România

Știri și Evenimente


'Cand episcopul Romei era ortodox, atunci era primul intre patriarhi'

[2007-11-16]

Întrucât presa a prezentat în mod denaturat și tendențios documentul comun privitor la primat în Biserică, Patriarhia Română precizează următoarele:
Comisia Mixtă Internațională pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano‑Catolică, care și-a început activitatea în anul 1980, are scopul de a analiza aspecte ale învățăturii de credință aflate în divergență între cele două Biserici, în vederea „restaurării comuniunii depline dintre cele două Biserici, bazată pe unitatea de credință, potrivit experienței și tradiției comune a Bisericii primare”. În măsura în care această Comisie ar găsi soluțiile necesare concilierii, ea nu are mandatul de a se pronunța asupra posibilei uniri a celor două Biserici, decizia revenind, în ceea ce privește partea Ortodoxă, Sinodului Panortodox.
Membrii Comisiei de dialog, întruniți la Belgrad (septembrie 2006) și Ravenna (octombrie 2007) au dezbătut rolul episcopului și al sinoadelor în viața Bisericii, la nivel local, regional și universal, documentul comun adoptat precizând următoarele: „Ambele părți (n.n. cea ortodoxă și cea romano catolică) sunt de acord că în vremea Bisericii nedespărțite (până în 1054), această ordine canonică (taxis) (n.n. Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim) era recunoscută de toți. (n.n. Cele două părți) mai sunt de acord că Roma, care potrivit expresiei Sfântului Ignatie al Antiohiei este Biserica care „prezidează în iubire” (Ep. Către Romani, prolog), ocupa primul loc în această ordine canonică (taxis) și, prin urmare, episcopul Romei era primul (protos) între patriarhi. (n.n. Cele două Biserici) nu sunt de acord însă în ceea ce privește interpretarea dovezilor istorice din prezent cu privire la prerogativele episcopului Romei drept protos, o chestiune care era deja înțeleasă în moduri diferite în primul mileniu” (paragraf 41 din Documentul întrunirii de la Ravenna).
Delegații Bisericilor Ortodoxe și cei ai Bisericii Romano Catolice nu au luat în discuție și nu au căzut de acord asupra faptului că episcopul Romei ar fi, în acest moment, primul între patriarhii lumii. Acest lucru ar fi imposibil, de vreme ce actualul episcop al Romei a și eliminat, la începutul anului 2006, dintre titlurile sale pe cel de patriarh al Occidentului.
Primatul papal va fi luat în discuție de această comisie în următoarele două etape: 2007 - 2009 „Primatul în primul mileniu creștin”; 2009 - 2011 „Primatul în cel de-al doilea mileniu creștin”.
† Petroniu Sălăjanul,
Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei,
Delegat al Bisericii Ortodoxe Române la dialogul teologic internațional între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică

Sursa: www.MMB.ro


Contor accese: 994, Ultimul acces: 2018-08-13 12:37:51