Talpalari.ro proiect ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre Biserica Talpalari. Pentru o vizualizare corecta și atrăgătoare a informaților este necesar ca mecanismul Java Script să fie activat.
Parohia "Nașterea Maicii Domnului" - Talpalari

Iași, România

Știri și Evenimente


Comunicat de presa: 'Biserica rastignita de catre grupurile de interese din judetul Neamt'

[2007-11-16]

În legătură cu articolele din data de 16 noiembrie 2007 din ziarul „Monitorul de Neamț” și „Evenimentul” de Iași privind o așa-zisă distrugere a gardului Complexului Nemțișor din vatra Mănăstirii Neamț de către starețul Benedict Sauciuc, informăm următoarele:
Mănăstirea Neamț este proprietara clădirilor Complexului Nemțișor și a terenului aferent, în suprafață de 90.000 m.p., conf. Sentințelor civile nr. 23/9.01.2007 și nr. 1282/7.10.2003 ale Judecătoriei Tg. Neamț. Cei 90.000 m.p. teren de sub și aferent clădirilor Complexului Nemțișor sunt situați în vatra Mănăstirii Neamț, com. Vânători, jud. Neamț.
Ignorând aceste titluri de proprietate și neținând cont de faptul că aceste clădiri încă mai fac obiectul judecății în Dosar nr. 1896/321/2007, cu termen la 22 nov. 2007, la Judecătoria Tg. Neamț (contestație la executare) și la Înalta Curte de Casație și Justiție București în Dosar nr. 8788/1/2007 cu termen la data de 28 februarie 2008 (strămutare dosar nr. 1896/321/2007), în ziua de 14 noiembrie 2007, Mănăstirea Neamț a surprins pe reprezentanții Direcției silvice Piatra Neamț și ai Ocolului silvic Tg. Neamț executând, fără acordul nostru și fără autorizația de construcție prevăzută de Legea nr. 50/1991, lucrări de distrugere a acoperișurilor acestor construcții - proprietatea noastră - (au dat acoperișul jos) prin trecerea abuzivă pe terenul – proprietatea noastr㠖 în suprafață de 90.000 m.p. -, fără a avea un drept de servitute de trecere sau de superficie pe acest teren.
Facem precizarea că prin Sentința Civilă nr. 760/11.04.2006 a Judecătoriei Tg. Neamț, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 360/AC/2006 a Tribunalului Piatra Neamț, Direcției silvice Neamț i s-a respins cererea de a avea un drept de servitute de trecere și de superficie pe acest teren.
Cu toate acestea, Direcția Silvică Neamț, în colaborare cu Prefectura Neamț, refuză să execute Sentința civilă nr. 23/9.01.2007, irevocabilă a Judecătoriei Tg. Neamț, adică refuză predarea clădirilor prevăzute în dispozitivul acestei sentințe irevocabilă și executorie (Complexul Nemțișor – casa de protocol -, cantoane, clădirile Ocolului Silvic Tg. Neamț etc.), făcând contestație la executare și chemând Mănăstirea Neamț în alte zeci de procese la diferite instanțe din Neamț.
În condițiile în care Mănăstirea Neamț a preluat și administrează deja întreaga vatră a mănăstirii de peste 10.000 ha pădure, iar Direcția Silvică Neamț nu mai are în administrare terenuri cu pădure în vatra acestei mănăstiri, sigurul imobil fiind această enclavă (clădirile Complexului Nemțișor - casa de protocol) apreciem că refuzul Direcției Silvice Neamț de a nu preda clădirile acestui complex, așa cum a dispus Judecătoria Tg. Neamț prin Sentința civilă nr. 23/9.01.2007, irevocabilă, reprezintă o stratagemă neocomunistă de umilire a Bisericii și de tulburare a liniștii acestei mănăstirii prin dorința unor autorități de a continua organizarea chiolhanurilor care se organizau în vremurilor de demult.
Așadar, considerăm că articolele din ziarul „Monitorul de Neamț” și „Evenimentul” de Iași din data de 14 noiembrie 2007 privind distrugerea gardului Complexului Nemțișor de către starețul Mănăstirii Neamț, arhim. Benedict Sauciuc, sunt acțiuni ale grupurilor de interese din jud. Neamț în scopul denigrării Bisericii sub privirile îngăduitoare ale autorităților politice și administrative din acest județ.
Prin urmare, nu Mănăstirea Neamț este cea care a săvârșit infracțiunea de distrugere, cum greșit aceste ziare informează cititorii lor, ci instituțiile locale ale Statului Român (Direcția Silvică Neamț și Ocolul Silvic Tg. Neamț) săvârșesc infracțiuni de nerespectare a hotărârilor judecătorești și chiar de distrugere în paguba avutului Bisericii, cum în este cazul nostru de față distrugerea acoperișului unei clădiri din Complexul Nemțișor – proprietatea Mănăstirii Neamț.
De altfel, pentru aceste fapte am adresat și o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamț pentru începerea urmăririi penale împotriva celor care au distrus acoperișul unei case, proprietatea Mănăstirii Neamț, proprietate recunoscută de către judecătoria Tg. Neamț prin Sentința civilă nr. 23/9.01.2007.
Consilier juridic,
Pr. jr. Constantin Grigore

Sursa: www.MMB.ro


Contor accese: 1199, Ultimul acces: 2018-08-14 18:58:48