Talpalari.ro proiect ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre Biserica Talpalari. Pentru o vizualizare corecta și atrăgătoare a informaților este necesar ca mecanismul Java Script să fie activat.
Parohia "Nașterea Maicii Domnului" - Talpalari

Iași, România

Istoricul Biserici Talpalari

Descriere

Planul bisericii respectă forma de cruce, cu turnul clopotniței deasupra exonartexului. Altarul, cu bolta semicalotă, are o fereastră pe axul estic. În navă cupola este semisferică, sprijinită pe cele 4 arcade semicirculare, fără triunghiuri sferice, străbătute în centru de o mică cupolă.
Nartexul are o boltire en berceaux, sprijinită pe pereții laterali și vestici și pe arcada ce o desparte de nava principală. Și această boltire este străbătută de o cupolă semicirculară, puțin adâncă. Despărțirea dintre navă și nartex este marcată numai prin arcada semicirculară înaltă și prin artificii picturale în formă de pilaștri.
Pictura în stil neorenascentist, realizată în 1886, cuprinde câteva tablouri de mari dimensiuni, remarcându-se scenele din pronaos: «Drumul Calvarului» (pe latura nordică) și «Iisus judecat în fața lui Pilat» (peretele de sud) .
Catapeteasma din lemn, lucrată în stil baroc, este foarte frumoasă, fiind asemănătoare cu cea de la Sucevița; are colonade albe, ornamentate cu sculpturi de lemn aurit. Ușile diaconești sunt așezate în unghi, iar aranjamentul icoanelor este cel clasic.
Zidăria exterioară a sfântului locaș este împodobită în stilul barocului constantinopolitan, asemenea altor biserici ieșene: Mitropolia veche, Sf. Teodori, Curelari. Nișe trilobate și rombice se înșiruie de jur-împrejurul edificiului, pe trei registre de dimensiuni diferite, de la soclu și până aproape de streașină.
Dacă secolul al XIX-lea a fost perioada de strălucire a Talpalarilor, când dobândise și renumele de «biserică a școalelor», a doua jumătate a veacului XX a fost una de umilință și răstignire: deposedată de averi, ctitoria Cantacuzineștilor va fi agresată fizic de construcțiile noi din epoca socialistă, fiind la un pas de a urma soarta Academiei Mihăilene, demolată în 1964. De altfel, după 1953 biserica are și un al doilea hram, Sf. Ilie, în amintirea bisericii filiale de pe strada V. Alecsandri nr. 9, ctitoria lui Ionașcu Gheanghea de la 1620, demolată pentru a se construi blocuri cu locuințe.